Information om Covid-19

Här hittar du uppdaterad information om Covid-19 i Los Angeles County

https://corona-virus.la

https://corona-virus.la/updates

Här hittar du uppdaterad information om Covid-19 i Kalifornien

https://covid19.ca.gov

Här hittar du uppdaterad information om var du kan testa dig för Covid-19 i Los Angeles

http://coronavirus.lacity.org/testing

Med tanke på de restriktioner som införts med anledning av Covid-19, har många människor svårigheter att klara sig utan assistans. Svenska kyrkan i Los Angeles har inte möjlighet att ge finansiell hjälp men kan ge råd och praktisk hjälp i en nödsituation.

Här kan du hjälpa till genom att donera eller bli medlem i Svenska Kyrkan i LA.

 

Här är en lista över några amerikanska hjälporganisationer i Los Angeles området:

 • World Harvest Food Bank
  Tel: +1 (213) 746-2227
  3100 Venice Blvd info@worldharvestfoodbank.org
  Los Angeles, CA 90019

  Där kan man handla mycket för $40 eller arbeta frivilligt i fyra timmar och sedan få handla. Inget krav på att visa inkomst. 

   

 • Los Angeles, California Free Food Resources (http://freefood.org)
  Innehåller bl. a. uppgifter om food pantries, food banks och soup kitchens 

   

 • Food Bank Resource Guide (lacounty.gov)
  Innehåller uppgifter om olika food banks i Los Angeles County och City of Los Angeles, indelat i service områden. De flesta kräver att man har giltig delstatlig ID och kan bevisa sin inkomst.

 • Homeless Shelter Directory (homelessshelterdirectory.org)
  Innehåller uppgifter om food pantries, soup kitchens och food banks i olika områden i Los Angeles och hur dessa kan kontaktas.

 • My Health LA (dhs.lacounty.gov)
  Ett avgiftsfritt hälsoprogram för de som inte har eller kan få sjukvårdsförsäkring eller kvalificerar för MediCal. Efter ansökan kan man få medicinsk hjälp oavsett legal status i USA. Man måste kunna bevisa inkomst, adress och ha en giltig id-handling. 

   

 • 211.org
  Genom att ringa 211 eller +1 (800) 339-6993 (tollfree) kan man få information om den service och assistans som erbjuds i Los Angeles.

 • Open up for business. Här kan du se vilka restriktioner som gäller i olika delar av Världen.