Diakoni är medmänsklig omsorg

I vårt diakonala arbete på Svenska Kyrkan i LA ”tar vi hand om de som saknar vad vi har” och med solidaritet och barmhärtighet möter vi människor i utsatta livssituationer.

 

Vi gör fängelsebesök, sjukbesök i hem, på sjukhus och institutioner. Vi hjälper och stödjer äldre människor utan socialt nätverk, vi hjälper ungdomar och äldre i svåra, akuta livskriser. 

Ibland räcker våra händer och fötter inte riktigt till.

Har du en längtan efter att göra något meningsfullt? Vi behöver fler volontärer till vårt fina gäng!

Hör av dig till oss.

Välkommen att kontakta  Viveca Bratt  om du har frågor på +1 (310) 292-7079