Dop är fest!

På själva dopgudstjänsten firar vi att en ny medlem blivit en del av vår gemenskap. 

Dopet påminner oss om att vi är sedda och älskade. Det är också en kallelse till att leva sitt liv i ansvar och omsorg. Evangelierna berättar mer än en gång om hur Jesus poängterar att barnen står Gud särskilt nära. Barndopet är ett uttryck för detta.

 

Möjlighet till dop erbjuds alla oavsett ålder - det är aldrig försent att döpas. När vi i livet möter utmaningar, går igenom förändringar eller är med om det som är svårt, påminner dopet oss om att vi älskade precis som vi är, och att vi alla är Guds barn.

Eftersom dopet är en gåva, tar vi inte ut någon kostnad. Om du vill får du gärna lämna en donation i valfritt belopp, som går till församlingsverksamheten.

 

Välkommen att kontakta kyrkoherde Hans Bratt Hernberg om du har frågor på +1 (310) 292-7080

Läs mer på: www.svenskakyrkan.se/dop