Kyrkorådet söker kandidater

Kära medlemmar, Svenska kyrkans valberedning Los Angeles värvar nu kvalificerade kandidater till  kyrkorådet. En kvalificerad kandidat är en person som är arton (18) år eller äldre med god karaktär och dedikerad till Svenska kyrkans Los Angeles syfte. Stadgarna föreskriver en styrelse som består av 10 styrelseledamöter. Vid vårt nästa val, planerat till den 6 mars 2022 kommer ledamöterna rösta för att fylla fyra styrelseledamöter. Terminen blir 2 år för 4 kandidater. Valberedningen uppmuntrar härmed alla intresserade vid tjänstgöring i styrelsen att kontakta Anna Maj Lis Asasa senast Fredag 7 Januari, 2022. 

Anna Maj Lis Aasa 

E-mail: annamajlis.aasa@svenskakyrkan.se 

Tel: 310-971-8171