Konfirmation är att lära sig mera

Varför händer onda saker i världen? Kan jag alltid vara mig själv? Vad ska jag bli i framtiden?

Du är inte ensam om att fundera över livet. Varje år väljer omkring 30 000 tonåringar att konfirmeras i Svenska kyrkan, både i Sverige och utomlands.

Om du väljer att konfirmera dig hoppas vi att du efteråt ska känna att du fått svar på dina frågor, att du fått många nya kompisar och haft en jätterolig tid. Men också att du lärt dig mer om Gud, Jesus, livet och världen. Kanske var kristen tro något för dig, kanske inte, men nu vet du vad det handlar om.

Konfirmandtiden kan se ut på olika sätt. Antingen träffas man regelbundet under ett läsår, en hel helg i månaden eller några veckor på sommarlovet. Då kan det handla om läger med olika inriktning beroende på vad du är intresserad av. Oavsett vilket alternativ du väljer tar det ungefär lika lång tid sammanlagt att konfirmeras. Här i Los Angeles ser konfirmandgrupperna olika ut varje år. 

Välkommen att kontakta kyrkoherde Hans Bratt Hernberg om du har frågor på +1 (310) 292-7080

Läs gärna mer om konfirmationen och vad den innebär på 

www.svenskakyrkan.se/konfirmation