This event has already occurred
Slideshow image
Save to your Calendar

Svensk Gudstjänsten

Musik och Sång av Mikael och Lola Sandgren

Kyrk kaffe och lätt lunch serveras efteråt.

Varmt Välkomna!

Swedish Sundayservice

Music and song by Mikael and Lola Sandgren

Coffee and light lunch is served after

All Welcome!