Välkommen till

Svenska kyrkan i LA

Svenska kyrkan, Los Angeles Julupprop!!!

Tycker du att vi ska ha en kyrka i södra Kalifornien, med präst, personal, gudstjänster, evenemang, kyrkliga handlingar (dop, konfirmation, vigslar, begravningar, bikt och själavård) och diakonal verksamhet där vi talar svenska?

Är ditt svar Ja, bli medlem i Svenska kyrkan,

Los Angeles idag! 

Medlemsavgiften är $0 för 2022