Här kan ni läsa våra Änglanytt

Read our Newsletters

SKUT utredning utlandskyrkorna USA 2022

Klicka på länken här för att läsa hela rapporten från fjolårets utredning.

USA.pdf (svenskakyrkan.se)