Här kan ni läsa våra Änglanytt

Read our Newsletters

2023 Kyrkkomötet

Uppsala Domkyrka
SKUT utredning utlandskyrkorna USA 2022

Klicka på länken här för att läsa hela rapporten från fjolårets utredning.

USA.pdf (svenskakyrkan.se)

Your generosity is changing lives

Simple and secure giving. Give one-time or schedule recurring giving using the options below.