Vid livets middagsbord visar vi varandra tillit i bön och samvaro. 
Alla får chans att vara mittpunkt, det finns tid att höras, tid att lyssna. 
Det finns tid och kraft att se framåt, tillsammans vågar vi hoppas. 
Här finns alltid en plats ledig. 

I rörelse

Våra resor går allt längre bort i världen och varar allt längre tid. 
Fler och fler svenskar bosätter sig utomlands. Möten med medmänniskor som talar mitt hemspråk är värdefullt i glädje och sorg.
Svenska kyrkan i utlandet vill skapa rum för tro i möten och närvaro,
vill resa upp i öppenhet och omsorg, vill sända ut med hopp och engagemang.

Tro 
Vi lever i en tid och en värld full av åsikter och meningsmotsättningar.
Att leva utomlands är att möta religionens många ansikten.
Andras tro inspirerar oss att vårda våra rötter. Respekten för det heliga binder oss samman. I tron på Jesus Kristus står det klart vad som på djupet angår oss.
Tillsammans i utlandskyrkan skapar vi rum där tro kan utmanas och få växa.
Det personliga mötet, gudstjänsten och samtalet vill frigöra mod till en respektfull tro
och kraft att bygga relationer med vördnad inför livet.

Öppenhet
Vi lever i många världar som påverkar oss. De ligger öppna och vi fylls av möjligheter och nya intryck. När fest övergår i vardag vaknar längtan. Livet behöver en rastplats för själen där den mätbara tiden bromsar in och närvaron tar över. Utlandskyrkan vill ge mod att vara förankrad i samhället vi lever i. Vi vill öppna oss för den kraft som reser oss, skapar energi och väcker engagemang. Som öppen kyrka vill vi sätta gränser för att säkra mänsklig värdighet.
Med respekt för våra ambitioner att vara till för alla, sätter vi också gränser för vad vi på lång sikt klarar av.

Hopp

Vid livets vägskäl finns tusen valmöjligheter. Några öppnar framtiden. Andra stänger.
Vi är i behov av hoppfulla miljöer, där vi kan dela våra erfarenheter och frågor.
I utlandskyrkans gemenskap vågar vi förändras och förändra. Kristus kallar oss från framtiden,
ger kyrkan hoppets röst och rustar henne med hoppets handlingar.
Så delar vi livets skönhet och skörhet. I diakoni, själavård och krisberedskap
gör vi skillnad.

Tillsammans skapar vi en hoppfull framtid.

Välkommen!

 
Your generosity is changing lives

Simple and secure giving. Give one-time or schedule recurring giving using the options below.