​Church Board of Directors 2022 :

SeniorPastor: Manilla Okomdal Nordanstig E-mail: manilla.okomdalnordanstig@svenskakyrkan.se

​President: Marita Pall   E-mail: marita.pall@svenskakyrkan.se

Vice President: Adam Nussdorfer  E-mail: adam.nussdorfer@svenskakyrkan.se

Secretary: Elisabeth Salevik   E-mail: elisabeth.salevik@svenskakyrkan.se

Treasurer: Anna Maj Lis Aasa E-mail: annamajlis.aasa@svenskakyrkan.se

 

Deputy Church Board members:

Eva Lennen

Karolina Larsson DiMario

Kin Lindgren

Anna Bäck

Inger Goodman

Susan Alessi 

 

Our staff:

SeniorPastor/ Manilla Okomdal Nordanstig 

Ordained deacon / Anna MajLis Aasa 

Administration / Operations / ​Malin Melin Hugee

Social media operations / Annica Levin

Musician and Choir Director / Mikael Sandgren