Slideshow image

Prästen Mary Philipson, som har varit med oss under augusti/september, 2022, ger oss lite 
information om sig själv. 
Jag är en pensionerad präst från Stockholm som har fått glädjen att arbeta för SKUT 
(Svenska kyrkan i Utlandet) under hösten 2022. Jag arbetar två månader i Los Angeles och 
sedan tre månader i Svenska Kyrkan i Fort Lauderdale, Florida. Jag börjar min tjänstgöring i 
Florida den 26 september och avslutar sista veckan i december. 
Jag växte upp i en skandinavisk luthersk familj i Lake Park, Minnesota. Kyrkan var viktig och 
den kristna religionen hade en självklar plats i vardagslivet. Den lokala kyrkan hette Eksjö 
Lutheran Church och Ära vare Gud i Höjden var skrivit över altaret. Jag följde mina svenska 
fotspår och studerade på Augustana college i Rock Island, Illinois. Därifrån fick jag ett 
stipendium från Lutherska världsförbundet att åka till Berlin, där jag bland annat arbetade 
ett år på ett hem för tyska ungdomar. Från Berlin var steget inte långt till at besöka 
Stockholm där jag hade släkt på min mammas sida. Där i Stockholm blev jag förälskad, gifte 
mig, fick två barn, började läsa teologi och prästvigdes för Stockholms stift 1982. Idag har 
jag fem barnbarn i Stockholm – unga människor som fyller mitt hjärta med kärlek och 
tacksamhet. 
Under mina många år som präst har jag arbetat mycket med Allhelgonamässan och 
Anonyma Alkoholisters tolv steg. Mina två böcker: Att Falla Uppåt och Gud Kommer 
Underifrån är baserade på mötet mellan de tolv stegen och bibeln. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eftersom min tjänstgöringstid i Los Angeles var så kort (två månader) träffade jag ett 
begränsat antal människor. Men alla ni som jag har fått glädjen att möta, samarbeta med, 
samtala med, firar gudstjänster med, umgås med har gett mig en rikedom av glädjande, 
berikande livserfarenheter. Jag har fått uppleva en ständig ström av generositet och 
vänlighet. TACK! Fredagsmix i San Pedro har känts som en dag med familjen. Jag kände mig 
helt enkelt ”comfortable”. TACK! Våra gudstjänster i San Pedro, Thousand Oaks och Orange 
County har präglats av stor glädje, härlig musik och en medvetenhet av Guds närvaro. Jag 
kommer att sakna dessa stunder. Jag kommer också att sakna de vänliga ansikten som tog 
emot mig när jag behövde hjälp att komma till mina olika uppgifter. ”Du kan åka med mig” 
fick jag höra. TACK! Må Den som är över oss, bland oss och i oss- Livets källa - välsigna
dagarna vi har vandrat tillsammans. 

mary.philipson@svenskakyrkan.se