Att ära och visa vördnad​   

Att ta farväl av en närstående kan ibland vara tungt och overkligt.

På Svenska kyrkan i LA kan du få  hjälp med både begravningar och minnesstunder men självklart också själsligt stöd i sorgen och saknaden. När livet förändras kan ritualer och symbolhandlingar vara till hjälp och trygghet. 

Begravningsgudstjänsten är till för att nära och kära tillsammans kan ära och minnas livet som levts, säga farväl, överlämna en människa till Gud och säga tack!

Betaling för Begravningen kan göras genom betalportalen här på webben. Vänligen Notera - Namn och begravnings datum.

Mer information kan ni finna på svenksa kyrkans länk nedan.

 www.svenskakyrkan.se/begravning

Saying goodbye to Loved once

To honor and show reverence ​

​Saying goodbye to a loved one can sometimes be difficult and unreal. At the Church of Sweden in LA you can get help with both funerals and moments of remembrance and of course also spiritual support in grief and loss.

When life changes, rituals and symbolic actions can be helpful and reassuring. The funeral service is there for the loved ones to be together while honor and remember the life lived, say goodbye and surrender a person to God, and say Thank you!  

Welcome to contact our Pastor if you have any questions

  +1 (310) 292-7080

Payment for the funeral can be done through our payportal. Note- Name , Date of Funeral

Read more at: www.svenskakyrkan.se/begravning