Att ära och visa vördnad​   

Att ta farväl av en närstående kan ibland vara tungt och overkligt.

På Svenska kyrkan i Los Angeles kan du få  hjälp med både begravningar och minnesstunder men självklart också själsligt stöd i sorgen och saknaden. När livet förändras kan ritualer och symbolhandlingar vara till hjälp och trygghet. 

Begravningsgudstjänsten är till för att nära och kära tillsammans kan ära och minnas livet som levts, säga farväl, överlämna en människa till Gud och säga tack!

Mer information kan ni finna på svenska kyrkans länk www.svenskakyrkan.se/begravning
Saying goodbye to a Loved one

To honor and show respect ​

​Saying goodbye to a loved one is difficult and sometimes unreal. At the Church of Sweden, Los  Angeles, you can get help and support with grief and loss through counseling, funerals and memorial services.

The funeral service is there for the family and friends to be together while honoring and remembering the loved one,  to voice thankfulness for the life they shared and say a final goodbye.  

Welcome to contact our Senior Pastor if you have any questions

  +1 (310) 292-7080

Read more at: www.svenskakyrkan.se/begravning

Donations in memory of our loved one
Place your loved one name here.