Diakoni är medmänsklig omsorg

I vårt diakonala arbete på Svenska Kyrkan i LA ”tar vi hand om de som saknar vad vi har” och med solidaritet och barmhärtighet möter vi människor i utsatta livssituationer. Vi gör fängelsebesök, sjukbesök i hem, på sjukhus och institutioner. Vi hjälper och stödjer äldre människor utan socialt nätverk, vi hjälper ungdomar och äldre i svåra, akuta livskriser. Ibland räcker våra händer och fötter inte riktigt till. Har du en längtan efter att göra något meningsfullt? Vi behöver fler volontärer till vårt fina gäng!

Själavårdande samtal
Att dela det svåra med någon gör skillnad. Ett själavårdande samtal skiljer sig från ett vanligt samtal genom att det också handlar om Gud och andlighet. Det kan vara ett vägledande samtal mitt i livet eller utifrån ett specifikt behov. Samtalet är till för att hjälpa människan i sitt andliga sökande och vara en väg till en inre mognad.

Målet är att hitta sig själv igen, se meningen med sitt liv, få tröst av Gud. Finna lösningar på problem eller att få stöd och tröst i det som inte kan lösas.

Hör av dig till oss!

Screen Shot 2020-03-25 at 2.40.30 PM.png  losangeles@svenskakyrkan.se   

Kyrkoherde: manilla O. Nordanstig +1 (310) 292 7080

Diakon: Anna Maj Lis Aasa +1 (310) 292 7079