Dop & Konfirmation

Dop är fest! På själva dopgudstjänsten firar vi att en ny medlem blivit en del av vår gemenskap. Dopet påminner oss om att vi är sedda och älskade. Det är också en kallelse till att leva sitt liv i ansvar och omsorg. Evangelierna berättar mer än en gång om hur Jesus poängterar att barnen står Gud särskilt nära. Barndopet är ett uttryck för detta. Möjlighet till dop erbjuds alla oavsett ålder - det är aldrig försent att döpas. När vi i livet möter utmaningar, går igenom förändringar eller är med om det som är svårt, påminner dopet oss om att vi älskade precis som vi är, och att vi alla är Guds barn. Eftersom dopet är en gåva, tar vi inte ut någon kostnad. Om du vill får du gärna lämna en donation i valfritt belopp, som går till församlingsverksamheten.

Här kan du läsa mer om dopet i Svenska kyrkans information Dop - Svenska kyrkan 

Konfirmation är att lära sig mer Varför händer onda saker i världen? Kan jag alltid vara mig själv? Vad ska jag bli i framtiden?Du är inte ensam om att fundera över livet. Varje år väljer omkring 30 000 tonåringar att konfirmeras i Svenska kyrkan, både i Sverige och utomlands.Om du väljer att konfirmera dig hoppas vi att du efteråt ska känna att du fått svar på dina frågor, att du fått många nya kompisar och haft en jätterolig tid. Men också att du lärt dig mer om Gud, Jesus, livet och världen. Kanske var kristen tro något för dig, kanske inte, men nu vet du vad det handlar om.Konfirmandtiden kan se ut på olika sätt. Antingen träffas man regelbundet under ett läsår, en hel helg i månaden eller några veckor på sommarlovet. Då kan det handla om läger med olika inriktning beroende på vad du är intresserad av. Oavsett vilket alternativ du väljer tar det ungefär lika lång tid sammanlagt att konfirmeras. Här i Los Angeles ser konfirmandgrupperna olika ut varje år kontakta oss.

Här kan ni läsa mer om konfirmationen i Svenska kyrkan Konfirmation - Svenska kyrkan