Bröllop är glädje, kärlek och fest!

Välkommen att gifta er vid Svenska kyrkan i Los Angeles. Att vigas eller ingå äktenskap är ett sätt att offentligt säga ja till varandra och ett liv tillsammans. Vigselakten är en symbolhandling, där vi som par lovar att vi vill älska och satsa helhjärtat på varandra hela livet.Svenska kyrkan i LA har vigselrätt enligt amerikansk lagstiftning, vilket innebär att svenska medborgare kan ingå ett äktenskap enligt Svenska kyrkans ordning och amerikansk lag samt att vigseln är juridiskt giltig överallt. Det finns lika många sätt att utforma en vigsel, som det finns par som vill gifta sig. Kyrkans uppdrag är att be att kärleken alltid ska finnas mellan er, och att visa att Gud är kärlek, och att störst av allt är kärleken. 
Viktigt att veta
Important to know

CHECKLISTA - VIGSEL VID SVENSKA KYRKAN LOS ANGELES
• En av er måste vara medlem i Svenska kyrkan i Sverige för att ni ska kunna vigas hos oss
• Svenska brudpar behöver ha med sig en vigselblankett som erhålles från pastorsexpeditionen 
från er hemförsamling i Sverige.
• Vi vill också att ni har med er ett personbevis på engelska. Det får man från Skatteverket.
(Man behöver inte längre skaffa hindersprövning eller vigselintyg från Skatteverket eftersom det är Kalifornisk lag som gäller för vigsel.)  Hindersprövning | Rättslig vägledning | Skatteverket

• För samtliga brudpar krävs ett California Marriage License.
• Det söks hos- County Registrar and recorder, kan även beställas online via deras hemsida
(Kostnad cirka $90)
• Brudpar boendes i Sverige måste också lägga till en portoavgift på cirka $20 för att vigselbeviset 
ska skickas till den svenska bostadsadressen. 
• Mer information finns här på Los Angeles County Registrar's hemsida.


REGISTRERING AV VIGSELN I SVERIGE
• Efter att det amerikanska vigselbeviset bevittnats åtar sig brudparet att lämna in originalet till 
County Registrar. Allra bäst att göra det personligen, men via brev går också. 
• Vigseln registreras av County Registrar recorders.
• De skickar en kopia av vigselbeviset till brudparets svenska adress (porto ca $20)
• Kopian av det amerikanska vigselbeviset lämnas sedan av brudparet till Skatteverket för 
registrering av vigseln i Sverige


KOSTNAD
• Kontakta Kyrkoherde Manilla för prisuppgifter inför vigsel eller välsignelseakt +1 (310) 292 7080 
• $300 betalas vid anmälan och är bindande, ej återbetalningsbart vid avbokning.
• Musik arrangeras i samråd med kyrkoherden och vår musiker.
• Vigsel även utanför kyrkans lokaler kan  bokas.


VIGSELSAMTAL
• Innan vigseln har brudparet ett så kallat ”vigselsamtal” med kyrkoherden.   Detta kan göras samma dag, men helst ett par dagar före, om möjligt. 

Varmt Välkomna till Kalifornien!

Betala avgifter för vigsel genom denna länk California Marriage license info.
Wedding Ceremony
English

Wedding is joy, love  and party!

Welcome to get married at the Church of Sweden, Los Angeles.

Getting married is a way of publicly saying "yes" to each other and a life together.  The marriage certificate  is a symbolic act, where we as a couple promise that we want to love and invest wholeheartedly in each other, all our lives.

Church of Sweden in Los Angeles has the right to marry according to the American law, this means that Swedish citizens can enter into a marriage according to the Church of Sweden's order and American law and that the marriage is legally valid everywhere.  

​There are as many ways to design a wedding as there are couples who want to get married. The Church  mission is to pray that love will always be between you, and to show that God is love, and that greatest of all is love.  

Click here  to download a pdf  with all  administrative information regarding weddings in the City of Angels.  As we are a small congregation, we ask you to read the information carefully before contacting us, as there are many questions that get their answers in this  document.

Then when you are ready for your life's party:

Welcome to email:  Losangeles@svenskakyrkan.se  /  text or call the Senior Pastor  +1 (310) 292-7080

Payment for your wedding can be done through our payment portal. Note - Wedding, Name, Date 

​Read more at: 

www.svenskakyrkan.se/vigsel  

Rättslig vägledning skatteverket

 

 

Please Pay here.